Framfall

Något som kvinnor kan drabbas av är framfall i underlivet. Det kan visa sig på olika sätt men oftast känner du att det är något i slidan. Tillståndet är inte farligt men kan vara mycket besvärande för kvinnan som drabbats.


framfallFramfall – när slidväggarna är svaga

Framfall är något som endast drabbar kvinnor och beror på att slidväggarna är för svaga. Detta göra att omkringliggande organ, så som ändtarm och urinblåsa, kan bukta in i slidgången och därmed orsaka obehag för kvinnan.

Symptom

Det första symptomen som du känner vid framfall är att det är något i slidan eller att något kommer ut ur slidöppningen.

Du kan även känna att det är svårt med urinering och att tömma tarmen om slidväggarna gör att urinblåsan eller ändtarmen buktar in i slidgången. Ett annat vanligt symptom är att du kan känna att det tynger ner i underlivet.

Behandling

Alla som har framfall behöver inte behandlas. Man kan nämligen ha mer eller mindre bekymmer.

Prolapsring

Vid en eventuell behandling kan du med hjälp av en ring stadga upp slidans väggar. En sådan ring kallas för prolapsring.

Framfallsoperation

Kan du inte eller vill du inte använda prolapsringen kan du göra en framfallsoperation. Operationen går till på olika sätt beroende på vilken typ av framfall man har:

  • Har du främre eller bakre slidväggsframfall görs en plastikoperation för att stadga upp slidväggarna. Innan detta för man tillbaka de omkringliggande organen som buktat in i slidan, urinblåsa eller tarm.
  • Har du livmodertappsframfall, vilket innebär att livmodertappen sjunker ner i slidan, kan man genom operation förkorta livmodertappen.
  • Har du framfall av hela livmodern kan man behöva ta bort större delar eller hela livmodern för att besvären ska försvinna.
  • Är livmodern borttagen sedan tidigare kan den övre delen av slidan falla fram, där livmodern suttit fast innan den togs bort. Det man då kan behöva göra vid en operation är att fästa tillbaka den övre delen igen.

Förebygga framfall

Var normalviktig

För att förebygga uppkomsten av framfall är det viktigt att tänka på din vikt. De som får framfall tenderar nämligen att vara överviktiga.

Kegelövningar

Du kan dessutom träna knipmuskulaturen i underlivet, med så kallade kegelövningar.

För att veta hur det ska kännas vid dessa övningar kan du, när du kissar, försöka knipa av kisstrålen för att sedan fortsätta kissa. Dessa övningar kan hjälpa muskulaturen i slidan att bibehålla sin kraft och därmed undvika framfall.

Gör dessa övningar ett par minuter om dagen.