Ökad risk för hjärtsjukdomar vid endometrios

Speciellt unga kvinnor med endometrios bör vara uppmärksamma på symtom och undersökas regelbundet för hjärtsjukdomar.


Över 100 000 kvinnor i USA följdes i tjugo år för att upptäcka en möjlig koppling mellan endometrios och hjärtsjukdomar. Omkring 11 000 kvinnor som ingick i studien diagnostiserades med endometrios och de visade sig ha ökad risk för blockerade blodkärl, hjärtattack och kärlkramp.

Risken var högre för kvinnor under 40 år. Unga kvinnor med endometrios hade tre gånger högre risk för hjärtattack än friska kvinnor i samma åldersgrupp.

HjärtkontrollEndometrios orsakas av att livmoderslemhinnan börjar växa utanför själva livmoderhålan och kan orsaka blödning och inflammation.

Studien kunde inte svara på om den ökade risken är ett resultat av operationer eller ingrepp för att behandla endometrios eller om det är en konsekvens av själva inflammationen.

Forskarna bakom studien påpekar att det är viktigt för kvinnor som lever med endometrios att vara uppmärksamma på symtom och ta kontakt med läkare för hjärtundersökning med jämna mellanrum.

Endometrios drabbar idag en av tio kvinnor i Sverige.