Så ska vård vid endometrios förbättras

I december 2015 slog Socialstyrelsen larm om att kännedomen om endometrios inom vården var för låg. Det ledde till att regeringen gav miljonstöd till Socialstyrelsen för att ta fram nationella riktlinjer för vård. Och nu är de riktlinjerna publicerade. 


Bristande kunskap om endometrios inom vården har tidigare lett till att många får vänta i år innan diagnos.

– Det är inte ovanligt att unga kvinnor som söker vård för svåra menssmärtor får beskedet att detta är normalt, trots att det kan vara tecken på endometrios. Det händer också att de får en felaktig diagnos, säger Elisabeth Eidem, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De första nationella riktlinjerna för vård av endometrios ger tydlig vägledning för en stor patientgrupp med en kronisk sjukdom. Riktlinjerna innehåller 42 rekommendationer om diagnostik,  behandling och omvårdnad-

Viktiga punkter i de nationella riktlinjerna:

  • Smärtan får inte normaliseras
  • Vårdinsatser ska sättas in tidigt
  • Fler ska få tillgång till individualiserad vård

Bland rekommenderade behandlingar finns hormonella läkemedel, smärtstillande läkemedel och fysioterapeut. Som en del av den individualiserade vården ska till exempel svårbehandlad endometrios hjälpas av ett team av experter, till exempel gynekolog, smärtspecialist, fertilitetsläkare, psykolog, fysioterapeut och sexolog.

I vissa fall kan det bli aktuellt med operation för att ta bort endometriosvävnad, men då är det viktigt att en erfaren endometrioskirurg utför ingreppet eftersom det kan medföra risk för mer smärta och minskad fertilitet.

Riktlinjerna är nu publicerade i en remissversion och en slutversion väntas vara klar i slutet av 2018.

Mer om endometrios

Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder, omkring 250 000 kvinnor i Sverige. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinnan börjar växa utanför livmodern och ger svår smärta vid mens, smärta vid samlag, besvär i tarmar och urinvägar samt svårt att få barn. Läs mycket mer i vårt reportage om endometrios här.